Стандарти ISO серії 9000 висувають однакові вимоги до управління організацією з точки зору забезпечення якості її діяльності. Ми розповімо вам, що це Сертификация ИСО 9001. Першим принципом менеджменту якості тут проголошується орієнтація на споживача. Компанії, будучи залежними від своїх клієнтів, повинні розуміти їх поточні і майбутні потреби-відповідати вимогам і прагнути перевершити очікування. Стандарт ISO 9001, перша версія якого була випущена в 1987 році, присвячений проблемам створення системи менеджменту якості (СМЯ) на цьому базовому принципі. Документ згодом переглядався і актуалізувався, але векторні положення його залишилися незмінними. Актуальна на сьогоднішній день версія-ISO 19011: 2018. Керівні вказівки з аудиту систем менеджменту.

Завдання, що стоїть перед СМЯ, — це не контролювати кожну операцію або одиницю продукції, а створити умови, що зводять до мінімуму помилки в роботі. Цей так званий процесний підхід був остаточно впроваджений лише у версії стандарту 2008 року і згодом отримав подальший розвиток. У новому документі роль базової характеристики діяльності компанії-результативності-істотно підвищена.

Впровадження стандарту ISO 9001 є добровільним, але для ряду сфер (ВПК, авіабудування, харчова промисловість) окремі його елементи, викладені в галузевих стандартах, підлягають обов’язковому виконанню.