Фіксація моделей має істотне значення для того, щоб руху в артикуляторі відповідали рухам нижньої щелепи хворого. Якщо така відповідність отримано, то функціональну діагностику і оклюзійну корекцію можна проводити з більшою мірою точністю. Деякі автори вважають, що використання лицьової дуги, тобто індивідуальна установка моделей в просторі артикулятора, важливіше, ніж індивідуальне визначення кутів суглобового і різцевого шляхів лицевая дуга цена.

Для точного відтворення рухів нижньої щелепи в артикуляторі необхідна реєстрація параметрів, що визначають її рух, і передача їх механічного приладу. До сих пір немає об’єктивних рекомендацій по кількості необхідних параметрів і точності їх реєстрації. Пропонують використовувати від середніх параметрів до індивідуалізації артикулятора. При цьому відсутні докази клінічного переваги повної індивідуалізації. Дуже серйозною перешкодою для використання методів індивідуальної реєстрації є їх трудомісткість.