Право студента вищого або середньо-спеціального навчального закладу на отримання академічної відпустки закріплено в п. 12 ч. 1 ст. 34 Закону «Про освіту в РФ» № 273-ФЗ від 29.12.2012 р

Наказ Міністерства освіти і науки РФ № 455 від 13.06.2013 р допускає надання академічної відпустки у зв’язку з тимчасовою неможливістю освоєння навчальної програми з наступних причин:

медичні показання;
сімейні обставини, що перешкоджають навчанню;
призов на строкову військову службу.
Медичні показання

форма заяви

завантажити заяву

Уйти в академический отпуск за медичними показаннями можуть студенти, чий стан здоров’я, відповідно до висновку лікарської комісії, перешкоджає проходженню навчання.

Сімейні обставини

До таких обставин за замовчуванням відносяться: вагітність, пологи і необхідність догляду за малолітньою дитиною до 3 років. Крім того, ректорат, як правило, надає академічну відпустку студентам, які мають непрацездатного дорослого члена сім’ї або дитини-інваліда віком 3 років, які потребують постійного догляду, а також в разі важкого матеріального становища, що не дозволяє оплачувати навчання.

Призов на військову службу

Призов до армії гарантує надання академічної відпустки в навчальному закладі в разі отримання освіти за заочною формою. Студенти-очники мають право на відстрочку проходження військової служби.

Порядок і терміни надання академічної відпустки

Відповідно до Наказу № 455, академічну відпустку може бути надано за рішенням керівництва навчального закладу необмежену кількість разів, кожен з них на термін не більше 2 років. Студенти, які здобувають освіту на платній основі, на час відпустки звільняються від оплати навчання.

Більшість вузів дає згоду на академічну відпустку тільки при відсутності академічних заборгованостей, однак закон цей момент не регулює, тобто у виняткових випадках можливі альтернативні варіанти: наприклад переклад на курс нижче або отримання «Академія» на умовах здачі «хвостів» після його закінчення.

Порядок отримання академічної відпустки

Щоб отримати академічну відпустку, необхідно представити в ректорат вузу такі документи:

заяву на академічну відпустку;
документи, що підтверджують наявність обставин, тимчасово перешкоджають продовженню навчання (медичний висновок, повістка про призов в армію тощо.).
Заява має бути розглянута в 10-денний термін, після закінчення якого видається наказ про надання академічної відпустки або про відмову в його наданні із зазначенням причин.