ISO 14001-основний міжнародний стандарт, який визначає механізм впровадження та функціонування ефективної системи екологічного менеджменту (Сем). У нас найкраща Сертификация ИСО 14001. Застосування даного стандарту дозволяє:

ідентифікувати та контролювати екологічні аспекти діяльності організації, її продукції та послуг, у тому числі відповідно до вимог екологічного законодавства та інших зацікавлених сторін (місцевими та національними органами влади, торговельними асоціаціями, неурядовими організаціями, споживачами, співробітниками, екологами та ін.);
поступово знижувати негативний вплив екологічних аспектів організації на навколишнє природне середовище, при цьому зберігаючи рентабельність виробництва;
досягти постійного поліпшення екологічних показників.
Стандарт ISO 14001 сумісний з іншими міжнародними стандартами і специфікаціями систем менеджменту, наприклад, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 та ін., і робить можливим їх впровадження як незалежно один від одного, так і в якості інтегрованих систем менеджменту.

Демонстрація здатності організації відповідати вимогам стандарту ISO 14001 може бути підтверджена шляхом проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності від незалежних компетентних і уповноваженими на це міжнародних і національних органів.