Екологічна експертиза — це екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів господарської діяльності, які роблять або можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище. Екологічна експертиза спрямована на запобігання появи нових, обмеження або ліквідацію існуючих негативних джерел впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. У нас найкраща экологическая экспертиза заказать. Екологічну експертизу необхідно проводити:

при підготовці проектів генеральних планів населених пунктів і промислових вузлів, схем районного планування;
при техніко-економічних обґрунтуваннях і розрахунках, підготовці проектів на будівництво і реконструкцію, розширення, технічне переозброєння підприємств та інших об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього середовища;
діючим підприємствам та іншим об’єктам і комплексам, які є небезпечними для навколишнього середовища.
Фахівці НІСЕ надають послуги з оперативного та ефективного проведення комплексного аналізу технологій, матеріалів, обладнання, техніки, проектів, планів, прогнозів та іншої документації, а також проводять аналіз і оцінку результатів запланованої або існуючої господарської діяльності, які можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище.